İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Lütfen ayrıntılı tebliğ ve mevzuatlara ulaşmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesini ziyaret ediniz. 
Web sitesi için lütfen Tıklayınız!

 

ATIK YÖNETİMİ

mevzuat

Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında

Yönetmelik Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik  

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği  

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik  

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikTeknik Rehber

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik  

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Elektronik Atık Geri Dönüşümü

Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Katalitik Konvertör Geri Dönüşümü

Kablo Geri Dönüşümü

Data İmha

Uçak Geri Dönüşümü

Tıbbi ve Medikal E-Cihazların İmhası

Uğur Metal - Elektronik ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü 2018 © - Tüm Hakları Saklıdır
Çerkeşli Köyü 6. İmes Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:4 Dilovası / Kocaeli
Tel: 0262 722 93 75 - Fax: 0262 722 93 80, E-mail: info@ugur-metal.com.tr